Pirkinių krepšelis (0)


thewaytothinkaboutbusiness@gmail.com

Telefono nr. +370 648 58060
PaslaugosLTYoutubePatreon

Elgesio konsultacijos: savivertė, baimė, nerimas, kerštas, pyktis, konfliktai, pavydas, nepasitikėjimas, meilė, karas, pagarba, „ego“ problemos.

  •  N A U J I E N O S     •  A P I E  M U S     •  P A S L A U G O S     •  P R O D U K T A I     •  A P I E  A U T O R I Ų
•  P R E K I Ų  G R Ą Ž I N I M A S     •  P R E K I Ų  P R I S T A T Y M A S     •  P R I V A T U M O  P O L I T I K A


Rimantas Juodelis
TheWayToThinkAboutBusiness (trump. TWTTAB) žinomas tarptautiniu, techno-socialiniu, į mokymą kaip išgyventi orientuotu projektu, kuris yra įsikūręs Anykščių raj. ir kurio pagrindinis tikslas - tobulinti, plėtoti, vykdyti (didinti žinomumą ir edukuoti) „The Venus Project“ kryptį, taip pat tirti naujas, neišnaudotas „TVP“ sklaidos galimybes. 

Tuo tarpu Venus Projektu siekiama visuomenės socialinio ir kultūrinio progreso, kad visi žemės ištekliai būtų pripažinti, kaip kiekvieno žmogaus, o ne privačių korporacijų ar vyriausybinių organizacijų nuosavybė.

TheWayToThinkAboutBusiness projektą valdo Rimantas Juodelis (1996m. gim.) – psichologinis elgesio konsultantas, apibendrinto matymo mokslininkas, redaktorius taikant bendrąją semantiką, knygos autorius. Projektas atlieka šias misijas: 

- Konsultuoja žmones išgyvenimo ir taip vadinamų psichologinių problemų klausimais - psichologinės elgesio konsultacijos (Žr. skiltyje "Paslaugos")

- Tiria naujas, neišnaudotas „TVP“ sklaidos galimybes, tobulinta, plėtoja ir vykdo (didina žinomumą ir edukuoja) „The Venus Project“ kryptį. (Žr. Publikacijas skiltyje "Produktai").

 TWTTAB vykdoma individuali veikla: "Knygų leidyba- 58.11" Individualios veiklos pažymos Nr. 1136161

Neturėtumėte mūsų interpretuoti pelno siekiančiu projektu
- matote mūsų internetinę parduotuvę ir paslaugų platformą, kurioje pirkdami prekes ar paslaugas Jūs išlaikote mūsų projektą: tai einamos išlaidos, tokios kaip mokesčiai, maistas, kuro išlaidos, mokymosi ir mokymo medžiaga ir įrankiai, reklama, internetinės svetainės kokybės gerinimas.

Kontaktai:

+37063581651, +37064858060
Kontaktai Belgijoje +32496833830
info@thewaytothinkaboutbusiness@gmail.com
A. Valmuso g. 2, Naujieji Elmininkai, Anykščių raj.

Rekvizitai:

Rimantas Juodelis

„Swedbank”, AB
LT847300010146579706
SWIFT kodas: HABALT22


--------------------------------------------------------------------------------------

English:

TheWayToThinkAboutBusiness (abbreviated as TWTTAB) is known an as international, techno-social, training-oriented how to survive project, based in Anyksciai district (Lithuania). The main purpose of which is to improve, develop, implement (raise awareness and educate) the direction of The Venus Project, as well as to explore new, untapped opportunities for the dissemination of TVP.

The Venus Project, meanwhile, seeks the social and cultural progress of society so that all land resources are recognized as the property of every individual, not private corporations or governmental organizations.

TheWayToThinkAboutBusiness project is managed by Rimantas Juodelis (born 1996), a psychological behavioral consultant, generalized vision scientist, editor by applying general semantics, author of a book. The project performs the following missions:

- Counseling people about survival and so-called psychological problems - psychological behavioral counseling (See Services section)

- Explores new, untapped opportunities for the dissemination of TVP, develops, develops and implements (raises awareness and educates) the direction of The Venus Project. (See publications in the Products section).

TWTTAB legally activities: "58.11 Books publisher", Doc. nr. 1136161

You should not interpret us as a for-profit project - you see our online store and service platform where You keep our project when you buy goods or services: these running costs such as taxes, food, fuel costs, learning and teaching materials and tools, advertising, website improvement.

Contacts in Belgium +32496833830
© Rimantas Juodelis 2021-2022
Be autoriaus sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje patalpintą informaciją

info@thewaytothinkaboutbusiness.com