VYKSTA
DISKUSIJA
LAUKITE!
Pirkinių krepšelis (0)


thewaytothinkaboutbusiness@gmail.com

Telefono nr. +370 648 58060
PaslaugosLTYoutubePatreon

Elgesio konsultacijos: savivertė, baimė, nerimas, kerštas, pyktis, konfliktai, pavydas, nepasitikėjimas, meilė, karas, pagarba, „ego“ problemos.

  •  N A U J I E N O S     •  A P I E  M U S     •  P A S L A U G O S     •  P R O D U K T A I     •  A P I E  A U T O R I Ų
•  P R E K I Ų  G R Ą Ž I N I M A S     •  P R E K I Ų  P R I S T A T Y M A S     •  P R I V A T U M O  P O L I T I K A
Rimantas Juodelis

Šioje skiltyje pateikiu ir papildau savo nuveiktų darbų sąrašą, nuo 2016m. R. Juodelis

2021m.

* Surinktos dainos iš 2016-2020m. „MaroKamera dainos iš 2016-2020 m. Rimantas Juodelis“, Žr. skiltyje „Produktai“;
* Surinkta audio įrašų kolekcija iš 2021m. Žr. skiltyje „Produktai“:
„Religija ir krikščionių poezija. Pasakoja elgesio inžinierius, Rimantas Juodelis“;
„Pavydas. Iš kur jis atsiranda. Rimantas Juodelis“;
„Žema Savivertė. Ką dėl to daryti? Rimantas Juodelis“;
„Mitybos pagrindai. Kaip žinoti, ką valgyti? Rimantas Juodelis“;
„Komfortas, pramoga, „ego“ problemos. Rimantas Juodelis“;
„Rimantas Juodelis apie Covid 19_Bendroji Semantika“;
„Rimantas Juodelis pasakoja apie elgesio inžineriją, per Messenger“;
„Kodėl mes neišreiškiame savo patirties žodžiais, bet identifikuojame tikrovę jais?Rimantas Juodelis“;
„Kaip mokyti vaikus ir kitus žmonėmis; kaip išmokyti jų problemų sprendimo. Rimantas Juodelis“;
„Problemos, kylančios, bandant įdiegti „The Venus Project“idėjas į netradicinę mokyklą, pinigais grįstoje ekonomikoje“;
„Kritika A. H. Maslow‘ui. Apie knygą „Motyvacija ir asmenybė“ Rimantas Juodelis“;
* Pagaminti video įrašai, skirti edukuoti žmones elgesio moksle. Žr. skiltyje „Produktai“:
„Žmogaus prigimtis ir aplinkos veiksniai 2_2 (1. 1.)“;
„Žmogaus prigimtis ir aplinkos veiksniai 2_2 (1. 2.)“;
„Atnaujinta evoliucijos teorija ir neaiškusis Dievas (2 .1.)“;
„Gyvenimo prasmė ir pamatiniai žmogaus poreikiai (2. 2.)“;
„Žodiniai įrankiai ir jų vaidmuo, poreikių patenkinime(2. 3.)“;
* Parengtas projektas „Elgesio mokslo integracija į netradicinį švietimą, Lietuvoje“. Projektas buvo parengtas, ieškant galimybių dirbti su vaikų edukavimu ir pasiūlytas tėveliams, Panevėžyje, kurie buvo girdėję apie „TVP“ arba trumpai susipažinę ir atrodė linkę, integruoti puoselėjimas vertybes, pasinaudojant netradicinio švietimo veikla. Buvo siekiama įdiegti atvažiuojančio mokytojo darbo vietą ~8-14 m. amžiaus vaikams. Patalpinta skiltyje „produktai“, pavadinimu „Elgesio mokslo integracija į netradicinį švietimą, Lietuvoje, projekto pasiūlymas. Rimantas Juodelis, 2021“;
* „Alternatyva; apie vaikų ugdymą ir Elgesio mokslą. Rimantas Juodelis, 2021“ – straipsnis, skirtas bendrais klausimais supažindinti su elgesio mokslu; pateikti du galimi būdai, auginti vaikus; pasiūlyta įvertinti, kaip mąstančių žmonių reikės ateityje. Žr. skiltyje „Produktai“;
* Nuo sausio mėnesio buvo pradėta rašyti knyga, apie žmogaus elgesį ir įrankius susikalbėjimui, kurios leidimas buvo numatytas 2022 02 mėn, pabaigoje;
* „Kodėl mes konfliktuojame ir nesusikalbame – įvadas į bendrąją semantiką – 2021. Rimantas Juodelis, 2021“ – straipsnis, skirtas supažindinti su bendrąja semantika. Publikuotas portale: „Healwithlifestyle.com“. 2021 01 09 publikacija. Nuoroda: https://healwithlifestyle.com/2021/01/09/kodel-mes-konfliktuojame-ir-nesusikalbame/ , taip pat patalpintas skiltyje „Produktai“;

2020m.

* „Vargas dėl kaukių – anykštėnas gilinosi į semantiką“ – straipsnis apie bendrąją semantiką. 2020 04 15 publikacija. Nuoroda į žiniasklaidos portalą „Nykščiai.lt“: http://nyksciai.lt/vargas-del-kaukiu-anykstenas-gilinosi-i-semantika. Taip pat patalpinta skiltyje „produktai“, pavadinimu: „Vargas dėl kaukių – anykštėnas gilinosi į semantiką. Rimantas Juodelis, 2020“;
* „Ar saviterapiją reikėtų apriboti ir kiek galima priklausyti nuo psichoterapeuto. Rimantas Juodelis, 2020“ – straipsnis apie psichoterapiją, skirtas atskleisti, kiek pats žmogus, neįsikišant specialistui, gali išspręsti su sveikata susijusias problemas; pateikti naują požiūrį į psichoterapeutą. Žr. skiltyje „Produktai“;
* Anykščių raj., Naujųjų Elmininkų k. A. Valmuso g. 2, Turto banko nuomojamame pastate, įrengta „Meno ir mokslo studija“. Studija buvo įrengta gyvų konsultacijų veiklos, mokslinės veiklos ir susikaupimo tikslais. Joje veikė „The Venus Project“ paroda (galerija), konsultavosi keletas žmonių, buvo rašoma knyga, audio ir video mokymai. Studija buvo uždaryta, nutrukus nuomos sutarčiai, spalio 1d., 2021m.;
* “The Venus Project” pristatymas, per LRT televiziją, “Labas rytas, Lietuva”. Įrašas mediatekoje (nuo 25 min), 2020.01.25 publikacija:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000091573/labas-rytas-lietuva-sestadienis-i-d-venus-projektas-visuomene-be-bado-ir-konfliktu
* Parengti bendrosios semantikos video mokymai „Ar pasaulyje kas nors egzistuoja - Bendrosios semantikos mokymai“ (Trukmė: 1:40 val) ir papildymai. Patalpinta svetainėje, skiltyje „produktai“:
„Laisva valia ir determinizmas - Bendrosios semantikos mokymai (Papildymas 01)“;
„Kaltė ir kaltinimai - Bendrosios semantikos mokymai (Papildymas 02)“;
„Neribotas, beribis - Bendrosios semantikos mokymai (Papildymas03)“;
„Prasti santykiai - Bendrosios semantikos mokymai (Papildymas 04)“;
„Neteisingas, blogas elgesys - Bendrosios semantikos mokymai (Papildymas 05)“;
„Sąmonė - Bendrosios semantikos mokymai (Papildymas 06)“;
„Emocijos - Bendrosios semantikos mokymai (Papildymas 07)“;
„Dievai ir dvasios - Bendrosios semantikos mokymai (Papildymas 08)“;

2019m.

* Finansuojant „Žako Fresko“ administratoriams, buvo pagaminta apie 1000 vnt „TVP“ lankstinukų; išdalinta apie 800 vnt. Likę lankstinukai patalpinti svetainėje, skiltyje „produktai“;
* „The Venus Project - Dažniausiai Užduodami Klausimai – LT“ Vieno iš „Žako Fresko“ administratorių, buvo išversti, o Rimanto Juodelio įgarsinti 45 TVP FAQ (dažniausiai užduodami klausimai) ir sumontuotas video. Publikacija: 2019-03-06, (Trukmė: 1:22 val). Nuoroda į video: https://www.youtube.com/watch?v=SJe3BCcsj4s&t=1s
* „Kodėl Žakui Fresko kliūva krikščionybė? (XFM nr. 33)“, buvo argumentuojami klausimai, susiję su „Dievo būvimu“, remiantis Žako Fresko puoselėjamomis idėjomis. Publikacija: 2019-01-31. (Trukmė: 44:36 min). Nuoroda į video: https://www.youtube.com/watch?v=59RDkWarFgU

2017m.

* Dokumentinio filmo „Pasirinkimas yra mūsų“ peržiūra bibliotekoje. Buvo surengta filmo peržiūra, Anykščių bibliotekoje. Publikacija: 2017-08-23. Nuoroda: http://www.anyksciuvb.lt/lt/archyvas/3032-dokumentinio-filmo-pasirinkimas-yra-musu-perziura-bibliotekoje

2016m.

* Facebook puslapio „Žakas Fresko“ administravimas 2016m – 2020m. (96500 sekėjų, 2021m. duom.) Pagrindinė veikla: banerių, remiantis Žako Fresko citatomis, gamyba ir publikavimas;
* „MaroKamera_School Age CD 2016“ – išleistas hip hop/rap stiliaus muzikos, CD albumas. Žr. skiltyje „Produktai“.


© Rimantas Juodelis 2021-2022
Be autoriaus sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje patalpintą informaciją

info@thewaytothinkaboutbusiness.com