Pirkinių krepšelis (0)


thewaytothinkaboutbusiness@gmail.com

Telefono nr. +370 648 58060
PaslaugosLTYoutubePatreon

Elgesio konsultacijos: savivertė, baimė, nerimas, kerštas, pyktis, konfliktai, pavydas, nepasitikėjimas, meilė, karas, pagarba, „ego“ problemos.

  •  N A U J I E N O S     •  A P I E  M U S     •  P A S L A U G O S     •  P R O D U K T A I     •  A P I E  A U T O R I Ų
•  P R E K I Ų  G R Ą Ž I N I M A S     •  P R E K I Ų  P R I S T A T Y M A S     •  P R I V A T U M O  P O L I T I K A

2022 04 08 - Kas gali nutikti, jei vietoje "žinau", sakysime "suprantu"? • Kai proto mankšta tampa knygų skaitymu

picname
Kas gali nutikti, jei vietoje "žinau", sakysime "suprantu":

Pavyzdžiui, tu gali sakyti, kad tu labiau supranti psichologiją, negu kiti žmonės, todėl ir dirbi psichologu. Proto veiklai dar vienas žodis pavadinti yra naudojamas - "mąstymas", pavyzdžiui: "gilus mąstymas", "giliai mąstai". Suprasti psichologiją reiškia, (gali reikšti) kad tu jau gimei su gebėjimu suprasti, kurio neturi daug žmonių. Taigi, tu esi labiau supratingas už kitus "kaip tu nesupranti, juk aiškiai pasakiau!". Tu sakai "gal aš ir negaliu įsisavinti taip greit informacijos, kaip kiti, bet supratimo atžvilgiu man labai sekasi".

Vartojant žodelį "žinau", sakome: "aš žinau apie psichologiją daugiau, negu kiti žmonės" arba "gal aš ir negaliu taip greit įsisavinti informacijos, kaip kiti žmonės, bet žinau apie psichologiją, ko paprastai nežino daug žmonių, taigi, aš geriau pažįstu žmones." Čia daroma prielaida "žinių klausimas", o ne "gebėjimas suprasti". Jei nori išmanyti psichologiją, turi skaityti ir studijuoti psichologijos knygas. Turi sužinoti, o ne suprasti kaip nors, ateinant informacijai iš eterinių substancijų ir tada "bingo!". "Supratimas", tai abstraktus žodis, jo negalima interpretuoti vienareikšmiškai. Kai tu pasakai "norėčiau dirbti protinį darbą", kitas sako "Hitleris dirbo protinį darbą!". Taigi, kaip žmogaus smegenys veikia? Taigi, ką reiškia "protas", "protavimas", "supratimas", "samprata", "protinis darbas"?

Žinote terminą "veidrodiniai neuronai"? Neurologai jį naudoja, kai nori apibūdinti mėgdžiojimą. Kai žmogus mėgdžioja. Jie žino, kad žmogus mėgdžioja labai dažnai. Jei tu sakai, kad žinai kiek bus 9x9, ar tu protauji ar tu mėgdžioji? Kuo daugiau išmokysi vaiką tokio mėgdžiojimo, tuo daugiau galėsi sakyti, kad vaikas žino arba mokosi matematikos. Kai kurie žmonės iš viso nesako kiek bus 9x9 (nevartoja lygybės), jie sako "atrodo". 9x9 atrodo 81. Ar jie protauja, ar jie naudoja žinias? Kodėl mes tam mėgdžiojimui dažniausia panaudojame žodį "protas"?

© Rimantas Juodelis 2021-2022
Be autoriaus sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje patalpintą informaciją

info@thewaytothinkaboutbusiness.com