Pirkinių krepšelis (0)


thewaytothinkaboutbusiness@gmail.com

Telefono nr. +370 648 58060
PaslaugosLTYoutubePatreon

Elgesio konsultacijos: savivertė, baimė, nerimas, kerštas, pyktis, konfliktai, pavydas, nepasitikėjimas, meilė, karas, pagarba, „ego“ problemos.

  •  N A U J I E N O S     •  A P I E  M U S     •  P A S L A U G O S     •  P R O D U K T A I     •  A P I E  A U T O R I Ų
•  P R E K I Ų  G R Ą Ž I N I M A S     •  P R E K I Ų  P R I S T A T Y M A S     •  P R I V A T U M O  P O L I T I K A

2022 03 19 - Pranešimas • Apie: bendroji semantika, Venus Projektas

picname
Pranešimas

Paprastai, kai mes norime paaiškinti kuo skiriasi žmogus, kuris studijuoja bendrąją semantiką nuo įprasto, mes sakome, kad pirmasis kreipia dėmesį į tai, ką kalba. Panašiai, kaip mitybos specialistai kreipia dėmesį į tai, ką valgo. Tuo tarpu, kai mes norime paaiškinti, kuo skiriasi įprastas žmogus nuo to, kuris studijuoja Venus projektą, (trump. TVP) sakome įvairiai. Įprasti žmonės, kurie studijuoja TVP, sako, kad jie turi geresnius įrankius, negu likusi visuomenės dalis. Tuo tarpu tie žmonės, kurie studijuoja bendrąją semantiką ir TVP teigia, kad įrankiai negali būti geresni; jie labiau tinkami išgyvenimui, o ne geresni. Taigi, bendrąją semantiką studijuojantis žmogus gali kalbėti tiksliau, negu įprastas, kuris tik domisi TVP. Kitaip tariant, vienas žmogus mano, kad turi geresnius įrankius, o kitas sako, kad turi labiau tinkamus įrankius išgyvenimui. Čia matome du įvairius pasaulio matymus. Tas matymas, kuris buvo gautas negalvojant apie tai, ką kalbi, nes nestudijuoji bendrosios semantikos, negali būti laikomas esminiu, kuris pakeis mūsų pasaulį ir perkels mus iš čia į ten


© Rimantas Juodelis 2021-2022
Be autoriaus sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje patalpintą informaciją

info@thewaytothinkaboutbusiness.com